Kontakt

Doc. RNDr. Vladan Ondřej , PhD.

Katedra botaniky PřF UP
Šlechtitelů 11
783 71 Olomouc - Holice

E-mail: vladan.ondrej@upol.cz

Přírodovědecká fakulta UPOL

CenBiol - Centrum biologických oborů PřF UP Olomouc-Holice

Projekt CenBiol ukončen.

Univerzita Palackého v Olomouci ukončila 30. června 2015 realizaci projektu CenBiol - Centrum biologických oborů PřF UP Olomouc-Holice (CZ.1.05/4.1.00/11.0245), který umožnil celkovou rekonstrukci a modernizaci budovy Přírodovědecké fakulty v holickém areálu.

Rekonstrukce objektu vedla ke zkvalitnění zázemí pro výuku studentů biologických a dalších oborů na PřF UP odpovídající moderním trendům. V rámci projektu byly rekonstruovány laboratoře a pracovny, herbárium, zvířetník a skleníky. Projekt za téměř 95 milionů korun byl realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) – PO4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, oblasti podpory 4.1., a naplnil požadované cíle.

Celková výše dotace (způsobilé výdaje projektu) činí 94 713 077 Kč. Dotace je hrazena z 85 % (80 506 050,65 Kč) z prostředků EU a z 15 % (14 206 950,12 Kč) z prostředků státního rozpočtu ČR. Projektu zapadá do komplexně pojaté a z velké části již realizované obnovy holického areálu, ve kterém již došlo z prostředků UP a OP VaVpI k výstavbě nových budov a rekonstrukci některých stávajících. Projekt CenBiol tak byl logickým vyústěním a završením snah UP o komplexní řešení a zabezpečení výuky a výzkumu v holickém areálu, který univerzita získala v roce 1993 od zaniklého Výzkumného ústavu zelinářského.

Více o projektu ->