Kontakt

Doc. RNDr. Vladan Ondřej , PhD.

Katedra botaniky PřF UP
Šlechtitelů 11
783 71 Olomouc - Holice

E-mail: vladan.ondrej@upol.cz

Přírodovědecká fakulta UPOL

Kontakt

Doc. RNDr. Vladan Ondřej , PhD.

Katedra botaniky PřF UP
Šlechtitelů 11
783 71 Olomouc - Holice

E-mail: vladan.ondrej@upol.cz