Kontakt

Doc. RNDr. Vladan Ondřej , PhD.

Katedra botaniky PřF UP
Šlechtitelů 11
783 71 Olomouc - Holice

E-mail: vladan.ondrej@upol.cz

Přírodovědecká fakulta UPOL

O projektu

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření zázemí pro výuku studentů doktorských a magisterských (bakalářských a navazujících) studijních biologických a dalších oborů na PřF UP odpovídající moderním trendům výuky v návaznosti na výzkumné aktivity spojené s tímto zázemím. Cílem projektu je také navrhnout a zrealizovat takové modernizované zázemí v revitalizované budově (budova E, Šlechtitelů 11, Olomouc-Holice), které zvýší konkurenceschopnost absolventů oborů PřF UP a jejich uplatnitelnost v praxi, a rovněž zlepší podmínky pro výzkumné aktivity pracovních skupin situovaných do modernizované budovy.

Konkrétní cíle jsou následující:

  • Modernizace budovy E s částí přilehlých skleníků a řešení nezbytné související dopravní a technické infrastruktury – parkoviště, přípojka NN a další objekty technické infrastruktury související s objektem E.
  • Vnější rekonstrukce - zateplení obálky budovy, hydroizolace střechy, rekonstrukce vnitřních instalací včetně vzduchotechniky.
  • Vnitřní rekonstrukce zahrnující stavební úpravy vedoucí ke splnění hygienických norem a bezbariérového přístupu do a v rámci budovy rozšíření a rekonstrukce učeben, pracoven, herbária; modernizace a vybudování laboratoří, zvířetníku a fytotronů za účelem zlepšení jejich technického stavu a vybavení, rozvoje, stimulace vzdělávání a výzkumu, optimalizace práce a bezpečnosti práce
  • Rekonstrukce skleníku pro sbírkové a experimentální účely spojené s výukou a výzkumem.
  • Pořízení vybavení pracoven a laboratoří včetně přístrojového vybavení odpovídající současným technologiím a úrovni vědy, a vytvoření technického zázemí pracovišť za účelem vzdělávání spojeného s výzkumem.

Realizační tým

Vedoucí realizačního týmu
Ondřej Vladan doc. RNDr. Ph.D.

Koordinátor aktivit za Katedru buněčné biologie a genetiky
Dvořák Zdeněk prof. RNDr. Ph.D., DrSc.

Koordinátor aktivit za Oddělení molekulární fyziologie
Blahoušek Ota Mgr.

Stavební manažer
Zimová Jana Ing.

Stavební technik
Sigmund Milan

Finanční manažer
Holecová Michaela Ing.

Projektová manažerka
Gužiaková Vladimíra

Právník
Benda Pavel Mgr.

Specialista pro veřejné zakázky
Jungová Petra Mgr.